Projektový marketing

  • Vymedzenie špecifík
  • Vytýčenie cieľov
  • Stratégia – spôsob dosiahnutia cieľov a špecifické aktivity
  • Kontrola stratégie
  • Positioning