Projektové manažérstvo

 • Založenie podniku
 • Majetková a kapitálová výstavba podniku
 • Investičná činnosť
 • Riadenie podniku
 • Hospodárenie
 • Inovácie a marketing
 • Rozbory, controlling, interný audit

 

Projektový marketing

 • Vymedzenie špecifík
 • Vytýčenie cieľov
 • Stratégia – spôsob dosiahnutia cieľov a špecifické aktivity
 • Kontrola stratégie
 • Positioning

 

Eventy

 • Akcie na kľúč
 • Firemné akcie, športové, kultúrne podujatia
 • Osvetlenie, ozvučenie
 • Hudobná produkcia na kľúč
 • Dj service

Naše produktové značky: