O nás

Začínate podnikať v cestovnom ruchu a gastronómii?

Máte v podnikaní starosti?

Sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli.

Vážený obchodný partner!

Nachádzame sa vo veku, kedy nám trh ukazuje a zároveň potvrdzuje, že za úspechom spoločností pôsobiacich v obchode nie je len kvalita ich produktov a služieb, ale hlavne profesionálne zvládnutý marketing. Najúspešnejšie spoločnosti na svete dosiahli svoj úspech hlavne vďaka cielenému marketingu. Je teda stratou času a investícií, domnievať sa, že to je možné aj inak. Marketing a marketingové praktiky sa stali súčasťou nášho života a je málo pravdepodobné, že dôjde k zmene. Spoločnosť Rising s.r.o. vznikla za účelom pomoci malým a stredným podnikateľom pôsobiacim hlavne v oblasti cestovného ruchu, gastronómii a kultúrno-spoločenskej sfére, jej cieľom je dostať firmy do  kondície, ktorá im zvýši šance uspieť na trhu a znížiť riziko, ktoré trh so sebou prináša na minimum.

Táto spoločnosť sa opiera o dlhoročné skúsenosti, ktoré sme získali pri práci v danej oblasti. V súčasnosti je podnikateľské prostredie ako mínové pole a existuje veľa nástrah, ktoré nemusíme vidieť, ale môžeme ich predvídať. Z toho dôvodu a praktických skúseností sme tu práve pre Vás, aby ste sa poučili z našich chýb a nerobili svoje vlastné.

Spoločnosť Rising s.r.o. je partner, ktorý Vám pomôže k úspechu Vašich podnikateľských zámerov.

S úctou

Rising Management

Kontakt

// Rising s.r.o.
Braniskova 6

040 01 Košice
IČO: 46 134 646

DIČ: 2023242848

Číslo účtu: Tatra banka a.s. 2921871846/1100

Ing. Erik Horváth

+421903 327 289

rising@rising.sk

www.rising.sk